Viktig å stimulere til skolesykling

Viktig å stimulere til skolesykling Sykkelopplæring inngår i kompetansemålene i læreplanen i faget Kroppsøving. Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister etter 4. trinn og skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel etter 7. trinn. Som mor kontaktet jeg en Osloskole om manglende