Ville styrke barns svømmeferdigheter

Ville styrke barns svømmeferdigheter- Tidlig skole svømmeopplæring og bedre svømmeferdigheter hos Oslo elevern Nesten hvert år opplever vi tragiske drukningsulykker som kunne ha vært unngått hvis flere barn kunne svømme. Utfordringen med Oslos bad er at det ikke finnes tilstrekkelig badetilbud. De badetilbudene som finnes allerede har

Viktig å stimulere til skolesykling

Viktig å stimulere til skolesykling Sykkelopplæring inngår i kompetansemålene i læreplanen i faget Kroppsøving. Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister etter 4. trinn og skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel etter 7. trinn. Som mor kontaktet jeg en Osloskole om manglende