P O D C A S T

Play Video

Integreringspodkasten handler om mangfold og immigrasjon. Det er en opplysende podkast om temaer og problemstillinger knyttet til integrering i et flerkulturelt samfunn. 
I første sesong av denne podkasten har jeg snakket med ti prominente kvinner med ulike nasjonaliteter, erfaringer og engasjement om deres kamp for likestilling og det de ser er utfordringer og muligheter i vår felles norske likestilling. 
Vi avslutter sesongen med en dialogsamtale mellom noen av kvinene som deltok podkasten og kvinner fra samfunnet for øvrig om veien videre av noen av de utfordringene som gjennomsyrte i nesten alle eposidene- nemlig om kjønnsbasert vold, diskriminering og likestilling og hvordan løser vi! 

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video