Nei, norske afrikanere holdes ikke utenfor, men fakta kan smerte!.

Babu Katembo skrev et leserinnlegg på Utrop 16/6-2023- https://www.utrop.no/plenum/ytringer/342143/ hvor han hevder at norsk-afrikaner holdes ute i regjeringens arbeid om utviklingen av Afrika strategi. Dette er underlig kritikk. For Katembo har både vært invitert og deltatt på innspillsmøte om Afrika-strategien, og i tillegg blitt oppfordret til å sende skriftlige innspill i etterkant.
I slutten av mars i år annonserte utenriksminister Anniken Huitfeldt gjennom NRK at det skulle utvikles en ny Afrika-strategi for hvordan Norge skal samarbeide med Afrika og invitert til et innspillsmøte. På dette innspillsmøte, i regi av utenriksdepartementet og NUPI, kom det kritikk for ikke å ha inkludert norsk-afrikanere. Blant kritikerne var jeg, som skrev denne artikkelen i Dagsavisen- https://www.dagsavisen.no/debatt/2023/04/27/kjaere-anniken-huitfeldt-glem-ikke-den-afrikanske-diaspora/.
Noen få uker senere inviterte Arbeiderpartiet til et innspillsmøte med norsk-afrikanere og alle andre som var interessert i tematikken. I løpet av kort tid etter at arrangementet var annonsert meldte over 80 seg på og det ble full sal med gode diskusjoner. Bistand- og utviklingspolitikk og det som skjer i Afrika er åpenbart et tema som engasjerer mange med ulike årsaker.

Den norske afrikanske diasporaen og deres kompetanse og kunnskapsoverføring, nettverk og ressurser er helt uunnværlig for dette arbeidet og det er det ingen som benekter. Ifølge Afrikan Development Bank Forum utgjorde pengeoverføringer fra den afrikanske diasporaen i fjor 95,6 milliarder og afrikanske ledere sier at den afrikanske diasporaen har blitt Afrikas største finansmann og deres ferdigheter og ekspertise er helt avgjørende for Afrikas utvikling og framtidsutsikter.
Under innspillsmøtet var et av perspektivene som ble løftet opp flere ganger var viktigheten av å involvere den norsk-afrikanske diasporaen i dette arbeidet. Da statssekretær Erling Rimestad presenterte Afrikastrategien og de syv punktene den skal bygges på, anerkjente han diasporaens betydning for gjenoppbyggingen av landet deres, og utfordret oss deretter ved å definere hvordan vi ønsker at norske-afrikansk diaspora skal brukes og involveres i bistands- og utviklingspolitikken.
Så egentlig ballen ligger på vårt bord nå. Og det store spørsmålet er om vi bare skal bare sutre over ingenting eller være en løsningsorienterte ressurs som bygger broer i begge kontinentene og foreslå blant annet den som den samme tiltak som USAs president Joe Biden gjorde da han inviterte afrikanske ledere til Washington i fjor og etablerte et presidentenrådgivende råd for han med afrikansk diasporaengasjement i USA- https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/12/13/executive-order-on-establishing-the-presidents-advisory-council-on-african-diaspora-engagement-in-the-united-states/

Forfatteren av innlegget, Babu Katembo, anklaget Raymond Johansen for å ha deltatt på møtet først og for andre anklaget ham for irrelevante kommentarer. Han glemmer hvem som er arrangør av dette og at vi er midt i en valgkamp der Raymond er byrådskandidat til kommunevalget i Oslo og deltar på alle møtene han er invitert til. På dette møtet har jeg invitert ham til å oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin fordi forskning viser at innvandrere er mindre tilbøyelige til å bruke stemmeretten sin. Bruken av stemmeretten er en av de viktigste påvirkningsmakter man har i et demokratisk samfunn, noe alle bør minnes på før valget.
Han er også invitert til å høre folks engasjement og innspill på dette feltet. Faktum er at selv om vi bor langt unna hjemlandet vårt, påvirker det som skjer der oss på mange måter. Og det er viktig kunnskap å ha med seg når man utvikler integreringspolitikken.

Afrika er et ungt, tynt befolket kontinent rikt på naturressurser. Men disse ressursene har dessverre i for liten grad kommet folket til gode. Katembo har rett i at vestens kolonihistorie var preget av grådighet og undertrykkelse, men det blir for enkelt å peke på dette som hovedårsak til dagens urettferdighet. Det store flertallet av afrikanske land har vært selvstendige i over 60 år, og vi er nødt til å holde afrikanske ledere ansvarlige for utviklingen på kontinentet, på godt og vondt. Fortidens kunnskap skal kun brukes for å forstå fortiden og gi oss verdifull innsikt som kontinentet kan sin forme identitet og handlinger, men fortid kan ikke brukes som skalkeskjul som innlegget skriveren prøvde her.
Som jeg sa tidligere, Afrikas suksess og velferden til verdens befolkning er to ting som henger sammen.
——————–
Innlegget er først publisert på Utrop- https://www.utrop.no/plenum/ytringer/342585/