Vi trenger handling – ikke flere handlingsplaner 

Den 24. juni publisert Østlandsendingssendingen en oppsiktsvekkende historie om en jente i barneskolealder som ble utsatt for mobbing fordi hun ikke kler seg ved muslimsk vis. Tematikken virker kjent for mange og flere har tatt ordet i denne saken. Det er bra at mange reagerer og slår fast at dette er uakseptabelt. Det viser at saken engasjerer.

Mobbing er ikke tillatt. Det vet vi. De fleste skoler har kampanjer mot mobbing. Men hva skjer når foreldre ikke er involvert arbeidet i dette og heller ikke kjenner omfanget av begrepet? Hva med skoler som har fine handlingsplaner, men mangler retningslinjer for hvordan man griper inn i sensitive konflikter, hvor kulturelle og religiøse betingelser får mobberen til å tro at det de gjør er akseptabelt?

Jeg synes det er beundringsverdig av denne mammaen å dele sin sterke historie med oss, opplevelser ingen foreldre ønsker for sine barn. Det er ikke nok at vi fordømmer mobbingen – noe må gjøres. Jeg skulle ønske at skolebyrådet Anniken Haugli ikke bare kom med kjeft om forelderens kunnskapsløshet, og skyver ansvaret over til en skole som allerede vegrer seg for å håndtere en vanskelig situasjon. Hun burde heller fortalt oss hvordan kommunen skal arbeide for å hindre at dette skjer igjen. Hvordan vil Hauglie styrke arbeidet i skolen og hvordan vil hun nå ut til foreldrene?