Sløsing av folks penger er ikke god politikk                                               

 Gjennom klassekampen 12. mai ble det opplyst av FrPs statssekretær Himanshu Gulati om et samarbeidsprosjekt som justisdepartementet har inngått med International Organization Migration IOM med intensjon å hindre at somaliere kommer til Norge.

Statssekretærens argumentasjon for prosjektet var at det har blitt for mange somaliere i Norge og at de som kommer hit er lykkejegere. Prosjektet vil koste 4. millioner kroner. Jeg reagerer på beløpet og prosjektsmålsettingen. Den subjektive opplevelsen av stigmatisering og nedverdigende holdninger til somaliere er jo en side av saken men verst er at når FrP ikke har skjønt ennå at de er en del av regjeringen og at det forventes ansvarlig politikk med realitetsorientert handling av dem.
Fire millioner for et slikt prosjekt er sløsing av borgernes skattemidler, mener jeg. Et slikt beløp kunne ha kommet til gode for noen av utfordringene vi har i samfunnet vårt i dag hvis FrP hadde både vilje og kunnskap om lokale behov og lokale utfordringer. Det er mange samfunnsområder hvor 4.mill. kunne ha blitt godt brukt, men ergerlig er det når regjeringspartner sløser samfunns knapperessurs på denne måten.
Jeg tviler på sterkt om å spre rykter om hvor dårlig og vanskelig det er å komme til Norge vil hindre folk i å komme. Desperate folk i desperat situasjoner gjør det de kan for å overleve. Dermed synes jeg at det er skammelig å foreslå et slikt prosjekt.
Lite regn, tørrvær og matmangel gjør at flere millioner somaliere er i fare for sultkatastrofe. Her trenger vi handling og det haster. Hvis Frp ønsker at somaliere forblir i Somalia, noe de fleste av oss ønsker, så må de hjelpe til med å bygge landet først. Det er ikke samme som å ta KLM fly fra Moqdisho til Norge. Folk setter livet sitt i fare for å overleve. Og det gjør dem ikke lykkejegere slik FrP prøver å fremstille dem.
Det hadde vært mirakuløst å tilbakekalle prosjektet og heller investere beløpet til lokale aktiviteter, men siden målet er satt, vil jeg råde at FrP heller rette prosjektet mot båtflyktninger og drive formidling og orientering om faren av slike reiser. Gjennom nyhetene får vi med oss båtflyktninger som drukner, sulter eller blir ofre for menneskehandlere. Orientering om slike reiser, kunne ha forebygget menneskeliv. Og det ville ha vært et gjensidig troverdig prosjekt som vi kunne har jublet for sammen.