Integreringsvenn for bedre integrering 

Millioner av mennesker i verden er til enhver tid fordrevet fra sine hjem. Oslo tar imot mange flyktninger og det er vi stolte av, men integreringsprosessen kan være krevende. Oslo Arbeiderparti vil prøve ut et nytt tiltak for bedre integrering kalt integreringsvenn.
Integrering er en omfattende prosess som handler deltakelse og inkludering. Ved bosetting starter prosessen med språkopplæring og ulike kvalifiserings- og integreringstiltak. Målet er økonomisk selvstendighet og sosial inkludering. Men ikke alle nye borgere er like begeistret for sin integreringsreise av ulike årsaker. Mange opplever en språkbarriere selv etter flere års språkopplæring uten særlig utbytte. En språkbarriere reduserer mulighetene for å få jobb og arbeidslivets formelle krav blir for vanskelige for mange.
En integreringsvenn er en person som skal hjelpe nylig bosatte flyktninger med det de måtte ha behov for. I de første årene med bosetting, hvor alt og alle er nytt kan være overveldende, vil det være nyttig for mange flyktninger med en slik kontaktperson. Vi vil at bydelene skal ha et tilbud som senker terskelen for integrering og gjør inkludering i samfunnet enklere og raskere.
Jeg er stolt over at Oslo Arbeiderparti har mange gode integreringstiltak i valgprogrammet. Vi vil satse på voksenopplæringen og mangfoldskompetanse. Høyre har kritisert integreringen i Oslo den siste tiden, men har dessverre begrensede politiske ambisjoner på dette området i sitt valgprogram. Oslo Arbeiderparti mener mangfold er en styrke og har ambisiøs politikk på dette området. I tillegg til å etablere tiltaket integreringsvenn, vil vi styrke voksenopplæringen generelt og undervisningen om psykisk helse spesielt. Vi vil også sørge for mer yrkesrettet opplæring i voksenopplæringen, fordi vi vet mange flyktninger har praktisk kompetanse og kvalifikasjoner som det norske arbeidslivet etterlyser. Vi vil ha et mentorprogram som sikrer at flere introduseres tidlig i arbeidslivet.
Ikke minst er vi opptatt av å benytte de språklige og kulturelle ressursene flyktninger har. Samfunnet blir stadig mer globalisert og teknologisk, noe som gjør språk- og kulturkompetanse til verdifulle kvalifikasjoner på arbeidsmarkedet. Dette er viktig for å utvikle gode tjenester som er tilpasset hver enkelt av oss. Oslo Arbeiderparti foreslår derfor å innføre språk som en tilleggskompetanse i rekrutteringsprosesser.
Bruk stemmeretten ved valget og stem gjerne på Oslo Arbeiderparti og Raymond Johansen. Vi tar integrering på alvor.
Artikkelen ble publisert i både Akerselva blad og Nordstrand blad: – https://groruddalen.no/groruddalsdebatt/integreringsvenn-for-bedre-integrering/
https://www.noblad.no/integreringsvenn-for-bedre-integrering/o/5-56-722497