Hvordan ligger det an rådgiverressursen og karriereveiledning i voksenopplæring, introduksjonsprogrammet og norskopplæringssenterne

Privat forslag fra Ubah Aden som uavhengig representant – Oslo bystyre

Rådgivertjenesten i voksenopplæring er ekstremt viktig for voksne elever som i all hovedsak ikke er kjent med det norske systemet. I dagens situasjon er dette et stort udekket behov for rådgivning i elevgruppa på voksenopplæring.
Nyankomne innvandrere med en medbragt høy kompetanse trenger alle karriereveiledning til å finne fram i jungelen av godkjenningsordninger, utdanningsmuligheter og bistand veien mot jobb, samt fastsetting av mål for undervisning i forhold til målene deres med tanke på utdanning, arbeid og re kvalifisering mot tidligere yrke. Det er gunstig at denne hjelpen er lokalisert der elevene går på norskkurset sitt, for prosessene som settes i gang har mange trinn, og rådgivers tilgjengelighet er svært viktig i denne fasen.
Men når det gjelder de med mindre formell utdanning er det kanskje ikke i samme grad situasjonen, men til gjengjeld er behovet for bistand i psykososiale forhold for å kunne fullføre og bestå målene i norskopplæring desto større.
Det gis få ressurser til rådgivning på norskopplæring og grunnskole for voksne. Elever som starter på videregående i voksenopplæringssentrene vet ikke ofte hva de møter av kompetansemål og hvilket innhold det enkelte faget har. Rådgivning og karriereplanlegging bør skje på alle voksenopplæringssentrene og det må bli lovpålagt noe det er i det øvrige skoletilbudet i landet ordinære grunn- og videregående skoler.

Forslag

  1. Bystyret ber byrådet undersøke muligheten for etablerering av kontaktlærerordning både for voksne elever som får opplæring etter introduksjonsloven og voksne elever som får grunnskoleopplæ
  2. Bystyret ber byrådet styrke rådgivertjenesten og karriereveieldning ved norskopplæringssenterne og elever som får grunnskoleundervisning og voksenopplæringssentrene som ikke har dette tilbudet.
  3. Bystyret ber byrådet undersøke hvorfor karriereveiledning/rådgivning er ikke lovhjemlet rett i norskopplæring?

Bystyret ber byrådet undersøke mulighetene å gi deltakere som er omfattet av introduksjonsloven en lovfestet rett til karriereveiledning.