Etterlyses flere sommerjobber i Søndre Nordstrand og god oppfølging av unge i jobb 

Sommerjobbsatsingen i Oslo har vært en kjempesuksess, og et viktig tiltak for byens unge. Prosjektet blir nå helårlig og varig.
Siden 2018 har det AP-ledede byrådet i Oslo sørget for at omtrent 8000 unge har fått sin første arbeidslivserfaring gjennom denne byomfattende satsningen. Dette er en politisk prioritering som ikke fantes under Høyres byråd før 2015. Resultatene viser at satsingen fungerer svært godt for sosial utjevning, og mener at satsingen bør bli en nasjonal ungdomsinvestering, ettersom sosiale forskjeller er en økende utfordring uansett hvor man bor i.
Intensjonen med sommerjobbsatsingen er å introdusere ungdom til arbeidslivet tidlig, skape begeistring rundt viktigheten av økonomisk selvstendighet og nettverksbygging. Gjennom slik deltakelse vil de oppleve noen av de sosiale kodene i arbeidslivet som ikke like enkelt kan læres på skolebenken. Dette er en politisk investering som er særlig gunstig for ungdom med foreldre som ikke er kjent med krav og normer i norsk arbeidsliv.
Til tross for at byrådet fra 2018 til 2022 økte antallet sommerjobber betraktelig, fra 1250 jobber i 2018 til 4000 jobber i 2022, har ikke tilbudet vært stort nok for å imøtekomme behovet.
Min bydel, f.eks. Søndre Nordstrand, er en mangfoldig bydel. Ifølge SSB er det også en av Oslos bydeler med yngst befolkning. Søndre Nordstrand har opprettet et eget politisk råd for bydelens mangfolds- og integreringsspørsmål. Dette rådet er satt sammen av erfarne og engasjerte mennesker som brenner for bydelens mangfold. Jeg har vært så heldig å få muligheten til å lede rådet. De siste årene har integreringsrådet vært engasjert i bydelens sommerjobbtilbud og har utfordret bydelsutvalget og administrasjon for både omfanget av tilbudet, oppfølgingen og nytten av dette tilbudet. De siste to årene har søkertallene i bydelen vært langt høyere enn de som ble tilbudt jobb. I 2021 søkte 720 ungdommer på 250 utlyste stillinger. Selv om bydelen klarte å sysselsette 350 unge i sommerjobber, var det under halvparten av de som søkte som fikk tilbud. I 2022 utlyste bydelen 300 sommerjobber, men mottok 590 søknader, og endte opp med å gi 350 unge sommerjobb. Søknadsfristen for sommerjobb i år var 31. mars og aldri før har så mange søkt sommerjobb. Det viser at tilbudet er godt kjent i bydelen, er sterkt etterspurt, men dessverre er fortsatt tilbudet lavere enn etterspørselen. I 2023 utlyste bydelen 300 sommerjobber, mens 822 ungdommer søkte. Siden etterspørselen er så sterk i år, er bydelens mål å gi jobb til 380 til 400 unge. Det gjenstår se hvor mange de vil klare å bemanne gjennom året.
Bydelen har et dedikert team som følger opp satsingen. De foretar blant annet en evaluering etter endt sommerjobbperiode, og historiene unge forteller om opplevelsen av sommerjobb treffer meg rett i hjertet. En fortalte at «endelig kan jeg bli med venner på kino og betale for drikke og popcorn». En annen sa «jeg ga hele lønnen min til mor og stoltheten jeg så i øynene hennes er ubeskrivelig». Denne satsingen skaper bevisste og ansvarsfulle unge.
Som bystyrepolitiker og rådsleder er det to ting som er viktig i denne satsingen. Det ene er at sommerjobbtilbudet økes slik at det kan være mer samsvar mellom tilbudet og behovet. Det andre er bevisstgjøring av arbeidsgivers ansvar for å følge opp de unge ansatte. LOs sommerpatrulje i 2022 avdekket lovbrudd ved annethvert besøk for ansatte i sommerjobb. Særlig ansatte under 18 år var mest utsatt.
Vi i integreringsrådet kan også bekrefte at tilbakemeldingene vi har fått gjennom vårt nettverk er rettet mot manglende sosial inkludering og trivsel. I sommerjobbkontrakten fra bydelen står det varighet for arbeidsforholdet, detaljer om lønn og arbeidssted, og hvem den ansatte kan kontakte dersom det er behov for det. Den formelle delen er ofte på plass, men den uformelle delen som i hovedsak er arbeidsgivernes ansvar, er det som er problemet.
Når en barnehage eller butikk får inn en 15 år gammel sommerarbeider, burde det vært en selvfølge at den ansatte skal likebehandles og inkluderes sosialt. Men det har ikke vært erfaringen for alle. Vi får tilbakemeldinger fra foreldre som sier at barna deres har blitt behandlet som gratis arbeidskraft, nesten som slavearbeid, som snart skal forsvinne. Og det er det siste vi ønsker å oppnå. Det gagner verken vedkommende, bydelen, arbeidsgiver eller samfunnet for øvrig.
Det er så viktig å bekjempe opplevelsen av gratis arbeidskraft og sosial ekskludering. Å etablere en fadderordning ved alle virksomheter som tar imot sommerjobbansatte og som følger opp perioden kan motvirke denne opplevelsen av sosiale ekskludering. Det blir en vinn-vinn-situasjon for de unge og for bedriftene.

Innlegget var først publisert på VårtOslo- https://vartoslo.no/bydel-sondre-nordstrand-oslo-arbeiderparti-sommerjobb/sondre-nordstrand-etterlyser-flere-sommerjobber-og-god-oppfolging-av-unge-i-jobb/455133