Oslos unge fortjener gode sommertilbud

Det er en stor jobb foran oss for å redusere de ytterligere konsekvensene pandemien har forårsaket. Dette må være en prioritert oppgave for Oslo-politikerne

Oslo har uten sidestykke vært den hardest rammede byen i Norge under pandemien. Vi har hatt det høyeste smittetrykket og de strengeste restriksjonene. Disse tallene underbygger det vi i Oslo har vært klar over helt siden smitten traff oss: Pandemien har forsterket de sosiale forskjellene i Oslo. Særlig barn og unge og de som bor i levekårsutsatte bydeler og områder ble rammet i et mye større omfang enn i andre store kommuner. Det er en stor jobb som står foran oss for å redusere ytterligere konsekvenser pandemien har hatt på deler av elevgruppa vår. Dette er en prioritert oppgave for Arbeiderpartiet og for Osloskolen.
Bystyret i Oslo vedtok forrige uke revidert budsjett for 2022, hvor hovedprioriteringene var trygg og ansvarlig økonomistyring, reparasjon etter koronapandemien og å redusere forskjellene i Oslo. Det har vært svært viktig for oss i Arbeiderpartiet at barn og unge får styrket sommeraktiviteter gjennom sommerskolen, sommerjobb og diverse sommeraktiviteter etter to år med pandemi.
Sommertilbudet som er planlagt i regi av Osloskolen sommeren 2022 er derfor det mest omfattende tilbudet som noen gang har blitt gitt, med til sammen over 23 700 tilbudte elevplasser, fordelt på Sommerskolen Oslo og lokalt arrangerte sommertilbud. Det er avsatt totalt om lag 58 millioner kroner til sommerskoletilbud i år.
Blant andre gode tiltak finner vi gratis kulturaktivitet for barn og unge, sommerjobber for ungdom i regi av Deichman, gratis idrettsaktivitet i regi av Oslo idrettskrets og gratis kulturaktiviteter for barn og unge. Ikke minst er det satt av 25 millioner kroner ekstra til sommerjobber i bydelene for unge i alderen 13-18 år. I tillegg planlegges det for norskkurs for nyankomne elever og intensiv svømmeopplæring for elever fra 4. til 10. trinn som har behov for dette.
Denne store satsingen på byens barn og unge hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid mellom Oslo kommune og Oslos kultur- og idrettssektor, samt nærmiljø og bedrifter.
Sosial utjevning er et av Arbeiderpartiets politiske satsingsområder lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det kreves tverretatlig politisk samarbeid mellom skole, arbeid, kultur, idrett, helse og flere. En sterk fellesskole med høy kvalitet faglig og sosial tilhørighet hvor alle elever skal få muligheten til å lykkes og utvikle seg er noen av virkemidlene som kan nedkjempe sosial ulikhet. Som det kinesiske ordtaket sier: «Gi noen en fisk, og han blir mett hele dagen. Lær noen å fiske, og han blir mett hele livet». Derfor vil vi satse på kunnskap og mestring av det faglige og det sosiale som helhet. Gjør vi ikke noe med dette, vil det gå utover det mest grunnleggende i et fellesskapssamfunn som vårt, nemlig tillit. For Arbeiderpartiet er denne satsingen et godt eksempel på hvordan vi kan bygge broer ved å gi ungdom gode fritidstilbud.
Som forelder forstår jeg at sommerferien kan være lang og utfordrende for enkelte familier. Derfor er det bevilget historiske sommermidler og iverksatt mange ulike aktiviteter så alle kan finne noe de interesserer seg for. Elever over hele byen skal få et godt tilbud i sommer, enten gjennom den ordinære Sommerskolen, de lokale sommerskoletilbudene eller andre tilbud og aktiviteter i regi av kommunen. Det er gledelig at 82 prosent av elevene i Sommerskolen (1.-7. trinn) fikk plass på sitt førstevalg i den første fordelingen av plasser.
Når vi har satset så mye på sommeraktiviteter, synes jeg det er på sin plass å vurdere nytten og omfanget av dette. Har tilbudet dekket behovet i omfang og innhold eller bør satsingen være innrettet annerledes eller kanskje være enda større neste år? Det gjenstår å se.

 

Nordre Aker budstikka https://www.nab.no/vi-satser-pa-oslos-barn-og-unge/o/5-143-305723

Utrop – https://www.nab.no/vi-satser-pa-oslos-barn-og-unge/o/5-143-305723