Historiske innsamlingsaksjon!

Den humanitære krisen som følge av tørken i Somalia blir stadig mer alvorlig. 6 millioner somaliere, over halvparten av den somaliske befolkningen, er nå i akutt behov for humanitær hjelp. Særlig barn er svært utsatt.

Den pågående krisen er den fjerde gangen Somalia rammes av tørke og sult siden landet fikk sin selvstendighet i 1960. Under tørken i 1974 hadde landet en sterk regjering som var i stand til å mobilisere og redde mange liv. I 1992, da landet igjen ble rammet av hungersnød, var imidlertid Somalia i starten på en blodig borgerkrig som fortsatt preger landet i dag. Konflikten bidro til å ytterligere forverre den humanitære krisen, og FN anslår at hele 220.000 mennesker døde av sult.

I januar 2010 måtte Verdens Matvareprogram trekke seg ut av deler av Sør-Somalia. Situasjonen var for farlig og hjelpearbeiderne ble truet på livet av Al-Shabaab-militisen. Nødhjelpen til opptil en million mennesker ble dermed innstilt. I 2011 ble Afrikas Horn rammet av den verste tørken på 60 år. I Somalia ble situasjonen forverret av den usikre situasjonen i landet og at den islamistiske grupperingen al-Shabaab forbudte en rekke vestlige hjelpeorganisasjoner fra å arbeide i sine områder. Raskt stigende matvarepriser, både globalt og i regionen, bidro også til problemene. FN erklærte i løpet av 2011 hungersnød i fem områder i Somalia, og i tiden fra oktober 2010 til april 2012 anslår FN at hungersnød og sviktende matsikkerhet krevde rundt 258.000 liv i det fattige landet på Afrikas Horn. Halvparten av de døde var barn under fem år.

Katastrofen som utspiller seg i dag startet mot slutten av 2016 skiller seg fra tidligere katastrofer ved at enda flere områder er rammet. Som i 2011 drives befolkningen på flukt fra de rammede områdene, men i enda større grad enn ved tidligere katastrofer er sjansen stor for at de aldri når frem til hjelpen. Utbrudd av Kolera forverrer situasjonen ytterligere. Landet erklærte nasjonalkrise i februar og er nå på randen til å møte sin tredje hungersnød.

Somalia har vært preget av krig og konflikter siden 1990, hvilket gjør at grunnleggende tjenester har blitt fraværende. Majoriteten av befolkningen lever av jordbruk og husdyr og er helt avhengige av regelmessige sesonger med regn for å skaffe inntekt og mat. De siste årene har global oppvarming bidratt til forsinkede regnesesonger. Samtidig mangler jordbrukere og nomadefolk den kompetansen og ressursen de trenger for å kunne forebygge seg selv fra tørkeperioden.

Som somaliere i Norge er det fryktelig tungt å være vitne til at Somalia igjen rammes av en humanitær katastrofe som kunne ha vært forebygget. Som norsk-somaliere sitter vi på kunnskap og ressurser som er viktige i det forebyggende arbeidet, og vi ber derfor om at norske myndighetene inkluderer oss i utviklingen og utformingen av en norsk-somalisk utviklingspolitikk.

Den akutte humanitære krisen i Somalia krever imidlertid også umiddelbare tiltak. Somaliske diaspora (mennesker med somalisk opprinnelse som lever i andreland) bidrar enormt mye i tørken, blant annet gjennom innsamlingsaksjoner i en rekke land.  Også i Norge mobiliserer nå norsksomaliere for å forhindre en gjentakelse av de forferdelige scenene i 2011.

I fjør opprettet vi et samarbeidsforum innen bistands- og utviklingsarbeid mellom norsk-somalier og norske organisasjoner som jobber i Somalia. Forumet heter `SomaliForum` I begynnelsen av februar i år har Forumet gjort et flott arbeid ved å lage en felles pressmelding om tørkesituasjonen i Somalia. Pressmeldingen nådde somaliske medier, og vi ble omtalt som de først diaspora som sammen med norske organisasjoner har gjort en slik innsats.

En av de somaliske organisasjonene i SomaliForum heter Hanano. De jobber innen utdanning og barnerettigheter flere steder i Somalia, og har klart å skaffe skoletilbud over 100 fattige og foreldreløse barn. Vi bruker Hanano fordi den er en seriøs innsamlingsaktører som er godkjent av Innsamlingskontrollen. I tillegg til Hanano, har vi opprettet en tørkekomite som skal offentliggjøre midlene vi samler inn og hvor pengene skal gå til.

Lørdag 25. mars vil norsk-somaliere i Norge for første gang gjennomføre en historisk landsdekkende innsamlingsaksjon til inntekt for de tørkerammede i Somalia. Vi har organisert oss godt, og du vil kunne finne våre bøssebærere i alle de største byene i Norge. Om du ikke møter en bøssebærer kan du likevel gi din støtte til aksjonen på følgende måter:

 

 

 

 

1 Comment

Leave a Reply