Til Djupedals utvalget- våg å tenke nytt!

Publisert i Nye meninger, 21.11- 2014 Siden Odin-saken kom på nyhetene har fokuset på mobbing vært stort. Det skulle bare mangle. Odin var ikke første mobbeofferet som har tatt sitt eget … Continue Reading →