Finnes det håp for KIM?

Publisert in Nye Meninger- Dagsavisen Jeg har nylig skrevet et innlegg om mine erfaringer fra KIM og mente at grunnen til at KIM ikke har vært synlig nok i sitt … Continue Reading →


Hvor har det blitt av KIM?

 Publisert i Nye Meninger- Dagsavisen, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndigheter (KIM) har vært altfor lite synlig og dessuten preget av dårlig ledelse og intern konflikt i de siste årene. KIM … Continue Reading →