Viktig å stimulere til skolesykling

Først publisert i Nye Meninger, Dagsavisen   Sykkelopplæringen inngår i kompetansemålene i læreplanen i faget Kroppsøving. Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister etter 4. trinn og skal kunne … Continue Reading →