Gjennomslag for forslag om foreldreveiledningsprogram

Ubah Aden fra Arbeiderpartiet fikk gjennomslag i bystyret for sitt forslag om økt rekruttering til foreldreveiledningsprogrammet ICDP. – Arbeiderpartiets hensikt med å fremme dette er å styrke foreldrenes omsorgskunnskap og kompetanse … Continue Reading →